• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/03/2016
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 28/03/2018
Công văn số 347/UBND-NN&PTNT của UBND huyện Tam Dương ngày 28/3/2016, Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trên địa bàn huyện
Số ký hiệu 347/UBND-NN&PTNT Ngày ban hành 28/03/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 28/03/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 28/03/2018