• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 18/05/2018
Văn bản hành chính 358/UBND-NN&PTNT
Số ký hiệu 358/UBND-NN&PTNT Ngày ban hành 18/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 18/05/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 18/05/2018