• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 25/05/2018
Văn bản số 707/UBND-KT ngày 25/5/2016, về việc Kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu trên địa bàn thành phố
Số ký hiệu 707/UBND-KT Ngày ban hành 25/05/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 25/05/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 25/05/2018