• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 07/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 07/06/2018
Văn bản số 901/UBND-NN&PTNT ngày 06/07/2016, về việc Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn
Số ký hiệu 901/UBND-NN&PTNT Ngày ban hành 07/06/2016
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 07/06/2016
Cơ quan ban hành UBND Huyện Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 07/06/2018