Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 31/12/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2016
Kế hoạch số: 02/KH-SNN&PTNT của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Công tác cải cách hành chính năm 2016
Số ký hiệu số: 02/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 29/10/2016
Loại văn bản Hướng dẫn trên sở Ngày có hiệu lực 31/12/2016
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực 31/12/2016