Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 07/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 07/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2016
Hướng dẫn Số: 936/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2015
Số ký hiệu Số: 936/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN Ngày ban hành 07/11/2014
Loại văn bản Hướng dẫn trên sở Ngày có hiệu lực 07/11/2014
Cơ quan ban hành   Người ký 1064;#;#1063;#
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 20/07/2016