Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 13/10/2005
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2016
Về việc ban hành danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc
Số ký hiệu 64/2005/QĐ-BNN Ngày ban hành 13/10/2005
Loại văn bản Hướng dẫn trên sở Ngày có hiệu lực 13/10/2005
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký 1059;#
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 20/07/2016