Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 17/12/1998
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2016
V/v Ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành
Số ký hiệu 733/1998/QÐ-BTS Ngày ban hành 17/12/1998
Loại văn bản Hướng dẫn trên sở Ngày có hiệu lực 17/12/1998
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 20/07/2016