• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/2017
BC kết quả 01 năm thực hiện Chỉ số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của TTCP về tăng cường trách nhiệm quản lý NN về an toàn thực phẩm
Số ký hiệu 158/BC-BCĐLNATTP Ngày ban hành 14/07/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 14/07/2017
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực