• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2017
Phân loại NQ của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu 08/TB-HĐND Ngày ban hành 26/07/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 26/07/2017
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực