• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 18/07/2017
Quy định phân bổ kinh phí cho công tác XD, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 24/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/07/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 18/07/2017
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực