• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 08/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2017
Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện NQ số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Số ký hiệu 174-BC/TU Ngày ban hành 08/08/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 08/08/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1754/VanBanDen_1 (2).tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">