• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 31/07/2017
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2017
Thông báo kết luận của đồng chí bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với BCS đảng UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC các cơ quan, đơn vị tỉnh VP
Số ký hiệu 38-TB/VPTU Ngày ban hành 31/07/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 31/07/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1777/VanBanDen_1 (16).tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">