• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2017
Lệnh rút báo động số I
Số ký hiệu 05/L-PCTT Ngày ban hành 28/08/2017
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 28/08/2017
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1818/lenhrut.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">