• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2017
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh VP thực hiện NQ số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Số ký hiệu 38-CTR/TU Ngày ban hành 28/08/2017
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 28/08/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1824/38-CTR-TU.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">