• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 28/08/2017
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh VP thực hiện NQ số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp NN
Số ký hiệu 39-CTR-TU Ngày ban hành 28/08/2017
Loại văn bản Văn bản khác Ngày có hiệu lực 28/08/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1825/39-CTR-TU.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">