• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 29/08/2017
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2017
TB kết luận của đồng chí PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo công tác đồn thửa đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ tỉnh tại cuộc họp BCĐ
Số ký hiệu 40-TB/VPTU Ngày ban hành 29/08/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 29/08/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1833/VanBanDen_1 (1).tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">