• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 25/09/2017
  • Ngày có hiệu lực: 25/09/2017
Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa gieo trồng và bảo vệ cây vụ Đông 2017
Số ký hiệu 1136/TT-CLT Ngày ban hành 25/09/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 25/09/2017
Cơ quan ban hành Cục Trồng trọt Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1892/1136TT-CLT.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">