• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/10/2017
  • Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy
Số ký hiệu 01-QC/UBKTTU Ngày ban hành 10/10/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 10/10/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký Nguyễn Trung Hải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1933/01-QCUBKTTU.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">