• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/11/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Đẩy mạnh SX nhóm cây vụ đông ưa lạnh và chuẩn bị SX vụ ĐX 2017-2018
Số ký hiệu 1320/TT-CLT Ngày ban hành 01/11/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 01/11/2017
Cơ quan ban hành Cục Trồng trọt Người ký Trần Xuân Định
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1950/1320TT-CLT.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">