• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/12/2017
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2017
Tăng cường chỉ đạo phòng chống rét trong NTTS
Số ký hiệu 3623/TCTS-NTTS Ngày ban hành 05/12/2017
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 05/12/2017
Cơ quan ban hành Bộ - Ngành Người ký Trần Đình Luân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/1960/3623TCTS-NTTS.tif?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">