• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 08/05/2012
  • Ngày có hiệu lực: 08/05/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2016
Nghị định Số: 41/2012/NĐ-CP Ngày 08 tháng 5 năm 2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu Số: 41/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 08/05/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 08/05/2012
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 20/07/2016