Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 09/01/2015
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 20/07/2016
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày ngày 09/01/2015 về việc Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu 04/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 09/01/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/02/2015
Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký 1054;#
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 20/07/2016