• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
HD kiểm soát lợn, sản phẩm lợn vận chuyển qua chốt kiểm dịch tạm thời trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP
Số ký hiệu 45/HD-CCCN&TY Ngày ban hành 01/03/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 01/03/2019
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Lê Xuân Công
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực