• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2019
Tăng cường công tác PCTT&TKCN đảm bảo an toàn hồ, đập năm 2019
Số ký hiệu 21/PCTT&TKCN-VP Ngày ban hành 03/05/2019
Loại văn bản Công văn HC Sở Ngày có hiệu lực 03/05/2019
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Người ký Trần Thanh Hải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực