• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 03/05/2019
Nghị quyết phân bổ nguồn NSTWW bổ sung có mục tiêu hỗ trợ bảo vệ và PT đất trồng lúa cho NS địa phương để hỗ trợ thực hiện một số công trình, DA hạ tần NN, NT
Số ký hiệu 17/NQ-HĐND Ngày ban hành 03/05/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 03/05/2019
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Người ký Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/2210/17-NQ-HĐND.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">