• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2019
V/v tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii)
Số ký hiệu 3906/UBND-NN4 Ngày ban hành 30/05/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 30/05/2019
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Lê Văn Thanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực