• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2019
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021”
Số ký hiệu 87/KH-BCĐ Ngày ban hành 24/05/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 24/05/2019
Cơ quan ban hành Ban chỉ đạo Người ký Vũ Chí Giang
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực