• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2019
Thực hiện Công điện ngày 04/6/2019 của TTCP về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
Số ký hiệu 2603-CV/TU Ngày ban hành 06/06/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 06/06/2019
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký Nguyễn Quốc Huy
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/2242/2603-CVTU.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">