• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2018
Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT, Quy định danh mục loài lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn gốc giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
Số ký hiệu 30/2018/TT-BNNPTNT Ngày ban hành 16/11/2018
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 16/11/2018
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký Hà Công Tuấn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực