Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/01/2020
  • Ngày có hiệu lực: 13/01/2020
Kế hoạch số 1/KH-SNN&PTNT, Triển khai, thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư khóa XII và Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới
Số ký hiệu 1/KH-SNN&PTNT Ngày ban hành 13/01/2020
Loại văn bản Kế hoạch của sở Ngày có hiệu lực 13/01/2020
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký Lê Văn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực