• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
BC số 12/BC-CCTL, Tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi và tiến độ gieo cấy trên địa bàn tỉnh ngày 10/02/2020
Số ký hiệu 12/BC-CCTL Ngày ban hành 10/02/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 10/02/2020
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Đại Nghĩa
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực