• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 03/02/2020
  • Ngày có hiệu lực: 03/02/2020
Thông báo và dự báo khí hậu mùa III,IV,V năm 2020
Số ký hiệu 0000 Ngày ban hành 03/02/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 03/02/2020
Cơ quan ban hành Văn bản do bộ, ban ngành khác ban hành Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực