• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/03/2020
Báo cáo 62/BC-UBND, Tổng kết, đánh giá Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 (KÝ SỐ)
Số ký hiệu 62/BC-UBND Ngày ban hành 20/03/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 20/03/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn Khước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực