Cơ quan ban hành

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
Nghị quyết 14-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, về lãnh đạo thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của TTCP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu 14-NQ/TU Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Người ký Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực