• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
Công điện số 1/CĐ-CTUBND, về việc Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu 1/CĐ-CTUBND Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Người ký Nguyễn Văn trì
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực