• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2020
Công văn số 259/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu 259/STTTT-TTBCXB Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 01/04/2020
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký Đào Văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực