• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/03/2020
  • Ngày có hiệu lực: 31/03/2020
Công văn số 342/STP, về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống Covid-19 và một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh
Số ký hiệu 342/STP Ngày ban hành 31/03/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 31/03/2020
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký Nguyễn Văn Bắc
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực