• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2020
Công văn số 275/STTTT-TTBCXB, V/v tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết thanh minh để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu 275/STTTT-TTBCXB Ngày ban hành 08/04/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 08/04/2020
Cơ quan ban hành Sở - Ngành Người ký Đào văn Minh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực