• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2020
Báo cáo số 2719/BC-BNN-KTHT, sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”
Số ký hiệu 2719/BC-BNN-KTHT Ngày ban hành 20/04/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 20/04/2020
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký Trần Thanh Nam
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực