• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/04/2020
  • Ngày có hiệu lực: 29/04/2020
Thông báo và dự báo khí hậu mùa V,VI,VII năm 2020
Số ký hiệu 0000 Ngày ban hành 29/04/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 29/04/2020
Cơ quan ban hành   Người ký
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực