• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/05/2020
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2020
Phương án Bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông năm 2020
Số ký hiệu 01/PA-CCTT&BVTV Ngày ban hành 19/05/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 19/05/2020
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Bá Tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực