• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/05/2020
  • Ngày có hiệu lực: 25/05/2020
Báo cáo số 234/CTK, về tình hình KTXH tỉnh VP tháng 5 và 5 tháng 5 năm 2020
Số ký hiệu 234/CTK Ngày ban hành 25/05/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 25/05/2020
Cơ quan ban hành   Người ký Hà Thị Hồng Nhung
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực