• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/08/2008
  • Ngày có hiệu lực: 05/08/2008
Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Số ký hiệu 26-NQ/TW Ngày ban hành 05/08/2008
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 05/08/2008
Cơ quan ban hành   Người ký Nông Đức Mạnh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực