• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 07/08/2019
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/2019
Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân
Số ký hiệu 54/KL-TW Ngày ban hành 07/08/2019
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 07/08/2019
Cơ quan ban hành Ban Chấp Hành Trung Ương Người ký Trần Quốc Vượng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực