• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/06/2020
  • Ngày có hiệu lực: 17/06/2020
Hướng dẫn liên ngành số 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN, Hướng dẫn triển khai dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu 1644/HDLN-KHĐT-NN&PTNT-KBNN Ngày ban hành 17/06/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 17/06/2020
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký Lê Văn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực