• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 17/08/2020
Công điện ngày 17/8/2020 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu 03/CĐ-PCTT Ngày ban hành 17/08/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 17/08/2020
Cơ quan ban hành Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Người ký Nguyễn Đại Nghĩa
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực