• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/08/2020
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2020
BC số 266/BC-SNN&PTNT, Báo cáo Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2019, Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020
Số ký hiệu 266/BC-SNN&PTNT Ngày ban hành 20/08/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 20/08/2020
Cơ quan ban hành Sở NN & PTNT Vĩnh Phúc Người ký Lê Văn Dũng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực