• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/10/2020
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2020
Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ thực vật vụ Mùa năm 2020
Số ký hiệu 49/BC-CCTT&BVTV Ngày ban hành 14/10/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 14/10/2020
Cơ quan ban hành Đơn vị trực thuộc Sở Người ký Nguyễn Bá Tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực