• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 10/11/2020
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2020
Chỉ thị 7804/CT-BNN-KHCN, về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp
Số ký hiệu 7804/CT-BNN-KHCN Ngày ban hành 10/11/2020
Loại văn bản Ngày có hiệu lực 10/11/2020
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và PTNT Người ký Lê Quốc Doanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực